Kringseter, Gnedden, Holseter, Sletteseter
Kringseter, Gnedden, Holseter, Sletteseter

15 km – 6-7 timer med pauser.
300 m sør for Otta trafikkstasjon tar vi bomveien opp til Kringsætra. Vi parkerer bilen i nærheten av stikkveien ned til Heimtjønna og Slettesætra. Før vi kommer til første hus på Slettesætra tar vi stien til venstre. Pass på at du ikke går ned til Olastjønne! Det er ikke alltid godt skiltet der. Etterhvert når vi Vadtjønna ved foten av Gnedden og ser sæterhusene der. Ta stien opp til første sætra. Bak låven begynner den lille, nesten usynlige stien som fører til toppen. Når du kommer ned fra toppen igjen går du til neste sæter og ned til stien som fører til Holsætra. Kan hende at stien er litt vanskelig å finne. Stien fra Gneddsætra til Holsætra er litt dårlig. Noen ganger fører den gjennom myrområder der det er våt, spesielt om våren. Det er viktig med gode sko altså! Fra Holsætra tar du en sti oppover skogslia som ikke er inntegnet på kartet. Men det er en tydelig og grei sti som går ned til Vangsåa. Derfra er det bra sti videre til Slettesætra.
Klikk på bildene nedenfor!


Kart

kart overblikk

Kart detaljert

kart detaljert

Gnedden - Vadtjønne

ved gnedden

Sletteseter

seter
Double click to edit