Kvernbruseter, Tverrhø, Storhø, Steinhø
Kvernbruseter, Tverrhø, Storhø, Steinhø

15 km – 6 timer med pauser.
Kvernbruseter i Heidal når man på bomvegen til Stålene ved Heidalsmuen.
Rett ved veien parkerer vi bilen og følger setervegen ca. 500 m mot nordvest. Nå ser vi en liten sti på venstre siden som vi tar. Etter ca. 150 m møter vi en ny sti på høyre siden som fører oss i retning Tverrhø. Den første etappen går gjennom et fint lynglandskap og vi må krysse en bekk. Derfra blir det ganske bratt oppstigning til en topp uten navn (1155 m). Derfra følger vi stien videre ca. 1 km og velger deretter en liten sti nedover til venstre. Nå kommer vi til Tverrhø. Derfra er det bare å følge stien videre i moderat oppoverbakke. Nå tar vi første sti til høyre som leder oss til Storhø. Stiene i dette terrenget er noe steinete. Tilbake fra Storhø går vi på stien litt lenger mot vest. Den bringer oss direkte til Steinhøa som vi ser foran oss hele tiden. Til Kvernbruseteren følger vi merkede stier slik som vist på kartet.
Klikk på bildene nedenfor!


Kart oversikt

kart overblikk

Kart detaljert

kart detaljert

Kvernbruseter

foto

Storhø-Steinhø

foto