ottaelva

Hovdaseter, Liaseter, Skrivarhøe, Rudihøe,

8 km – 4 timer med pauser. Til Hovda-Seter kommer du på fylkesvei …

Hovdaseter, Liaseter, Skrivarhøe, Rudihøe, Les mer